Elektrische Reidmarvaarroute door Súdwest-Fryslân

Bolsward - Súdwest-Fryslân kijgt er een nieuwe vaarroute voor elektrisch varen: de Reidmarroute, die Bolsward verbindt met het vaargebied Heeg-Oudega.

Het College van Burgemeester en Wethouder stellen de raad op 19 februari voor om akkoord te gaan met de voorstellen van deze route. De Reidmarroute is één van de tien potentiële vaarroutes die de provincie Fryslân heeft aangemerkt als meest geschikt voor het elektrisch varen. De nieuwe route voor elektrisch varen loopt van Bolsward naar de Oudegaaster Brekken. En sluit aan op de route Heeg-Oudega-Heeg die medio 2015 bevaarbaar is. Waterrecreanten die zich minder prettig voelen bij de grotere meren kunnen dan het karakteristieke Friese meren- en poelengebied ervaren. Met de komst van deze route ziet de ‘kanowerkgroep’ bestaande uit afvaardigingen van de dorpsbelangen Blauwhuis, Greonterp, Wolsum en Westhem een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. De Reidmarroute De nieuwe vaarroute vanaf Bolsward krijgt de naam ‘Reidmarroute’. De route loopt vanaf de Bolswarder vaart naar het zuiden en passeert het dorp Westhem. Als het haalbaar is, dan komt het traject ook langs Greonterp te liggen. Op de vaarroute komen watersporters tot de poelen It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar, dat in verbinding staat met de Aldegeaster Brekken. Electric-only Fryslân is een belangrijke proeftuin voor elektrisch varen. Het Friese Merenproject wil deze schone, stille watersport stimuleren met de aanleg van electric-only routes. Op deze routes mogen alleen elektrisch aangedreven boten varen. Zo kunnen recreanten daar in alle rust van de Friese natuur genieten. De Reidmarroute is een mooie uitbreiding van het route netwerk in Súdwest-Fryslân. Daarnaast levert het bouwen en het ombouwen van boten veel werk op, wat een stimulans geeft aan de Friese economie.