Epke-skûtsje afgestraft door protest

Lemmer - Rood kleurde ‘de see’ woensdag bij de negende SKS-zeilwedstrijd op ditmaal het IJsselmeer bij Lemmer door een vloed van protestvlaggen. In eigen baai verloren de Lemsters een protest met het schip dat ze vanwege de gouden plak van hun dorpsgenoot Epke Zonderland zo fraai hadden omgedoopt tot ‘Epke-skûtsje’.

Ook Stavoren en Woudsend moesten door een verloren protest veertien jammerlijke wedstrijdpunten bijschrijven. De meest formidabele winst was evenwel ook voor een geboren Lemster. Dirk Jan Reijenga zeilde zijn Jouster skûtsje ruim voor De Sneker Pan over de finishlijn. Douwe Visser die de wedstrijd feitelijk leidde, zag net geen kans zijn vijfde dagzege binnen te halen. Het zeilevenement op de eerste Lemster dag, traditiegetrouw georganiseerd door de wedstrijdcommissie van Leeuwarden, kende een wreed karakter. Bij een zwakke en later sterk afflauwende wind met veel schiftingen, bleek de moeilijkheidsgraad voor de organisatie hoog te zijn. Zo moesten er ook gaandeweg de strijd voortdurend boeien worden verlegd voor het goed kunnen uitlijnen van een leuke zeilkoers. Na een eerste valse start kwam De Sneker Pan bij de herkansing meteen goed voor de dag. Bij aanvang kon er nog leuk worden gezeild, zodat het een dringen werd bij de eerste bovenwindse boei. Dit vormde ook de opmaat voor protesten zoals tussen bakboordzeilend Leeuwarden en Stavoren die ruimte opeiste bij het ronden van de boei. Bij Heerenveen sloeg een fokkeloet overboord. De altijd ijverige SKS-walcommentator Gjalt de Jong bracht deze weer aan boord. ,,Jo binne krekt in helpferliener. Koartlyn ha wy ek alris in peilstok werom brocht” , zo vertrouwde hij het publiek op de dijk toe. Gerhard Pietersma bezeilde achter Sneek en Joure een constante derde positie. De verbazing bij het publiek over zijn verrichtingen bij de finish waren dan ook groot. Terwijl menig dorpsgenoot hem in het hart van de hoop al had afgeklokt, bleek plots dat hij door windzwakte de finishlijn nauwelijks kon halen. Met een lenige zwier scheerde Berend Mink van d’Halve Maen onderlangs en finishte met Earnewâld in zijn schaduw over de meet. Het algemeen kampioenschap kan Douwe Visser van Sneek met nog twee wedstrijden voor de boeg nauwelijks nog ontglippen. Zijn enige rivaal was tot woensdag Pieter Meeter van Bolsward. Bolsward, tweede in het tussenklassement, liep ditmaal als elfde binnen. Dankzij de uitwerking van de protesten op het dagklassement mogen de Bolswarders zich alsnog gelukkig prijzen met negen punten in plaats van elf. Uitslag negende SKS-wedstrijddag, op Lemmer: 1. Joure; 2. Sneek; 3. Drachten, d’Halve Maen; 4. Earnewâld; 5. Grou; 6. Drachten; 7. Leeuwarden; 8. Heerenveen; 9. Bolsward; 10. Langweer; 11. Huizum. 14. Stavoren (protest verloren); 14. Woudsend (protest verloren); 14. Lemmer (protest verloren). (Foto’s: Jan van der Werf/Jelle Raap)