Minder busritten uitgevallen in 2013

Friesland - In Friesland zijn vorig jaar minder busritten uitgevallen. Dit meldt de provincie Fryslân. Bij treinen zijn de uitvallen licht gestegen. Gemiddeld wordt het Friese openbaar vervoer gewaardeerd met 7,4.

Het aantal instappers in 2013 in de streekbussen in Noord- en Zuidwest Fryslân is iets gedaald. Bij het stadsvervoer in Leeuwarden waren er meer instappers. De punctualiteit van treinen is iets afgenomen, bij de bussen is dit gelijk gebleven. OV-gedeputeerde Johannes Kramer: ,,Yn it generaal bin ik tefreden oer de sifers. Mar it kin fansels altyd better. Wy stribje dernei dat dy 7,4 in 8 wurdt. Dêrom dogge we der alles oan sadat ferfierders goed prestearje kinne. Op dit stuit wurdt der bygelyks mei de ferfierder sjoen nei de mooglikheden foar in hegere sitplakkapasiteit fan treinen yn ‘e spits."

Reizigersaantallen

Over het jaar 2013 bekeken ligt het aantal reizigerskilometers met de trein iets lager dan in 2012. Op de Waddeneilanden is sprake van een kleine toename in reizigers. Ook in Zuidoost-Fryslân is het totale aantal reizigers licht gestegen ten opzichte van 2012. Deze tellingen zijn gebaseerd op chauffeurstellingen. In het streekvervoer in Noord- en Zuidwest-Fryslân liggen de aantallen instappers met bijna 4 procent lager dan in 2012. In de stad Leeuwarden is sprake van een toename van bijna 24 procent van het totale aantal instappers. Deze toename is vooral te zien bij buslijn 12. Bij deze lijn worden de instappers op versterkingsbussen beter geregistreerd, ook is er sprake van een toename van het aantal studenten bij de NHL en Stenden University. De aantallen van 2013 zijn afkomstig uit de OV-chipkaartcijfers en kaartverkoop.

Punctualiteit

Het aantal treinen dat op tijd is vertrokken is in 2013 licht gedaald naar 97,6 procent. In 2012 was dit nog 98,2 procent. Gemiddeld ligt het percentage dat op tijd is aangekomen op 95,7 procent tegen 96,8 procent in 2012. Deze lichte daling is veroorzaakt door de stormen in oktober en december en een aantal infra storingen (sein-, wissel- en overwegstoringen). Van de bussen is 85 procent op tijd vertrokken in 2013 en is 92 procent van alle bussen op tijd aangekomen.

Rituitval

Bij het busvervoer is de rituitval laag in 2013. In Noord- en Zuidwest-Fryslân zijn minder ritten uitgevallen dan in 2012. Namelijk 0,13 procent bij de streekbussen en 0,16 procent bij de stadsbussen in Leeuwarden. In Zuidoost-Fryslân blijft ook de uitval in 2013 laag met 0,11 procent. Bij het treinvervoer ligt de uitval hoger dan in 2012. Er zijn in het algemeen minder incidenten geweest.

Meer informatie

Een compleet overzicht staat in de rapportage OV-halfjaarcijfers. In deze rapportage van de provincie Fryslân staan cijfers over het aantal reizigers in bus en trein, punctualiteit, rituitval en incidenten en klantreacties. De cijfers worden aangeleverd door de vervoerders en verzameld en geanalyseerd met behulp van het eigen Management Informatie Systeem (MIS) van de provincie Fryslân. De rapportage is te vinden op www.fryslan.nl/ov.