Start verbindingsweg Balk

BALK - Morgen geven gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Frans Veltman van gemeente De Friese Meren het startsein voor de aanleg van de Verbindingsweg Balk.

Deze nieuwe weg sluit straks aan op de provinciale weg van Balk naar Lemmer en op de Jachtlustweg. En draagt bij aan een betere ontsluiting van Balk. In het voorjaar van 2015 kan het verkeer over de nieuwe weg rijden. De provincie Fryslân en gemeente De Friese Meren leggen elk een deel van de weg aan. Voor de provincie start aannemer Koninklijke Sjouke Dijksta met de aanleg van de aansluiting op de provinciale weg N359. Eind oktober neemt aannemer Schagen Infra b.v. van de gemeente het over en begint met het grootste gedeelte van de weg. Namelijk het stuk vanaf de aansluiting tot aan de Jachtlustweg. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Gebiedsagenda Súdwesthoeke. Dit is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslȃn, De Friese Meren, de provincie Fryslȃn en Wetterskip Fryslȃn. De partijen werken via een gezamenlijk uitvoeringsprogramma aan projecten op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, natuur, landschap en water, duurzaamheid en het behoud van de cultuur en cultuurhistorie. Foto google maps.