Inschrijving cursus Ambassadeurs Nationaal Landschap weer van start

Oudemirdum - De alweer vijfde cursus Ambassadeurs Nationaal Landschap Zuidwest gaat op dinsdag 20 januari 2015 van start. De eerste cursusdagvindt plaatsin het compleet vernieuwde Bezoekerscentrum Mar en Klif waar in de tentoonstelling van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân in al zijn facetten te bewonderen is. Het cursusjaar is extra bijzonder omdat de cursus dit jaar zijn lustrum viert. Er komt een extra feestelijke slot- en netwerk middag waar vijf lichtingen ambassadeurs samenkomen.

In het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân zijn unieke combinaties van cultuurhistorische en natuurlijke elementen te vinden. Er zijn terpen, middeleeuwse verkavelingen, waterlopen en meren, bossen en stuwwallen. Zeven van de elf Friese steden liggen in de Zuidwesthoek, waarvan drie aan de prachtige IJsselmeerkust. De merknaam Nationaal Landschap geeft al aan dat Zuidwest Fryslân een bijzonder gebied is.

De cursus

Op 20 januari 2015 start voor de cursus voor 5e keer en bestaat uit 4 middagen en één verrassende excursie-dag door het landschap. De cursus ‘Ambassadeurs van het landschap’ en is bedoeld voor een ieder die informatie geeft aan de recreant in Zuidwest Fryslân. Recreatie gerelateerde bedrijven hebben door de ligging in dit gebied al een band met het landschap en zijn daardoor extra aantrekkelijk voor de gast die de charme en beleving van het landschap zoekt. Tijdens deze leuke cursus doen cursisten veel kennis op van het landschap en leren zij het landschap als het ware te ‘lezen’. Waarom ziet het landschap er uit zoals het nu is. Hoe is het ontstaan? Wat zijn de kenmerken en natuurwaarden? Wat is de invloed en de wisselwerking van natuur en mens? De cursus zorgt voor verbondenheid en samenwerking, kennisoverdracht en een netwerk. En de cursist profileert zijn bedrijf daarmee met trots als ‘ambassadeur‘ van het landschap. Er zijn immers volop kansen om dit landschap toeristisch nog beter te benutten. In de vorm van een slotopdracht wordt de cursist nieuwsgierig gemaakt en uitgedaagd zich verder te verdiepen. Meer informatie over deze cursus is te vinden op www.marenklif.nl en Facebook Ambassadeurs-Nationaal-Landschap-Zuidwest-Friesland. Opgave via email, vóór 5 januari 2015: info@marenklif.nl