Definitief geen azc in Rijs

Rijs - Het COA en het college van burgemeester en wethouders hebben vandaag na een gesprek afgesproken dat er definitief geen azc komt in Rijs.

Het COA heeft geconstateerd dat er geen voldoende bestuurlijk draagvlak is voor het inrichten van een opvanglocatie aldaar. De gemeente zal nu samen met het COA dit traject afronden en een locatie zoeken bij een van de grote kernen Balk, Lemmer of Joure en deze geschikt maken voor een asielzoekerscentrum met een capaciteit van 500 bewoners.