Tweede druk boek Op klompen troch de dessa van Hylke Speerstra

HEERENVEEN -   Binnen elf dagen was de eerste druk van het nieuwe boek van Hylke Speerstra uitverkocht. Voor Friese begrippen is dat imponerend want het betrof een oplage van 3000 exemplaren. Op dinsdag 18 november verscheen de tweede druk met opnieuw een aantal van 3000 exemplaren.

,,Der binne al wer hûnderten bestellingen dien, foar in boek yn de Fryske taal is dat geweldich’’, zo zegt Speerstra. Al weken lang signeert hij in geheel Friesland, in Holtrop in Joure op vrijdag 21 november van 19.00-20.30 uur, een dag later bij Van der Velde in Drachten van 14.00-15.00 uur en weer een dag later in De Wyldeman in Lemmer van 16.00-18.00 uur met een lezing en aansluitend is er een ‘Indische hap’.   Al die signeersessies zijn rijke ervaringen voor Speerstra, hij verbaast zich erover wat er nog aan verhalen los komt over die tijd in Indië. ,,It is al binne de slûsdoarren iepenset. Lêsten kaam der in frou by my en dy fertelde dat sy har heit nea kennen hie. De heit nei Indië, syn freondinne swanger wylst de heit it libben liet. De frou hie in geweldige styfheit hân, mar se sei ‘Nei it lêzen fan jo boek koe ik ús heit better begripe’.’’