NL-Alert landelijk geïntroduceerd

NL - Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren.

In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. NL-Alert De hulpdiensten van de veiligheidsregio’s kunnen NL-Alert sinds vandaag, donderdag 8 november, inzetten als aanvullend alarmmiddel bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. NL-Alert werkt ook als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Mobiele telefoons Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van de mobiele telefoons. Bijna alle telefoons zonder internet kunnen NL-Alert ontvangen, terwijl ruim de helft van de smartphones geschikt is. Het aantal mobiele telefoons dat NL-Alert kan ontvangen loopt de komende tijd snel op. In de toekomst is NL-Alert standaard ingesteld op mobiele telefoons. Instelhulp Om te weten op welke telefoons NL-Alert werkt kun je kijken op de instelhulp. Daar staan de instructies om NL-Alert in te stellen. Of je NL-Alert al kunt ontvangen hangt af van of je mobiele telefoon technisch geschikt is en op de juiste manier is ingesteld, en of je provider NL-Alert ondersteunt. Van de smartphones die de afgelopen drie jaar op de markt zijn gekomen, is gemiddeld 55% van de toestellen technisch geschikt om NL-Alert te ontvangen. Omdat op dit moment alleen KPN NL-Alert ondersteunt op het 3G-netwerk kunnen nog niet alle (technisch) geschikte smartphones NL-Alert nu al ontvangen. Vodafone en T-Mobile volgen naar verwachting begin 2013.