Groen Doen overhandigt poster met nieuw aanbod aan IKC Bonifatius Sneek

SNEEK Natuur en Milieu Educatie Centrum ‘Groen Doen’ uit Oudemirdum overhandigde deze week de poster met het nieuwe aanbod voor voorjaar en zomer aan de leerkrachten van de bovenbouw van IKC Bonifatius school in Sneek.

De IKC Bonifatius school wordt op deze manier enthousiast door NME medewerker Donna van der Gragt als nieuw lid verwelkomd en geïnformeerd over alle voorjaar- en zomer activiteiten van Groen Doen. De school kan vervolgens via de website www.groendoen.net gemakkelijk allerlei natuur en techniek gerelateerde activiteiten reserveren. Het Groen Doen aanbod bestaat onder andere uit allerlei leuke gastlessen en excursies, bijvoorbeeld naar een (kinder)boerderij, bos of schaapskudde,  maar ook een bezoekje aan Museum Joure, Jopie Huisman, het Planetarium, het Woudagemaal en Bezoekerscentrum Mar en Klif met aanvullende educatieve activiteiten. Zelfs een poppentheatervoorstelling over afval kan via Groen Doen worden geboekt.

Naast bovenstaande activiteiten heeft Groen Doen ook een groot assortiment opgezette dieren en leskisten over natuur, eten, afval en techniek die schoolgroepen een aantal weken kunnen lenen. Zo kunnen kleuters bijvoorbeeld aan de slag met de leskist Bluebots waarbij ze spelenderwijs techniek ontdekken. Zo mooi om te zien hoe snel en slim kinderen hier mee om weten te gaan! 

Ook leuk zijn de levend materiaal pakketten. Met de pakketten zaden, kikkervisjes, vlinders, kuikentjes uitbroeden, wordt de natuur de klas in gehaald en ontdekken kinderen het wonderbaarlijke groeiproces van dieren en planten.

Inmiddels hebben ook de overige NME scholen in zowel gemeente Súdwest-Fryslân als in de Fryske Marren de nieuwe poster met het aanbod ontvangen en zijn er al flink wat reserveringen binnen gekomen.  Gelukkig, want dat betekent dat veel leerlingen in de komende periode naar buiten gaan om de natuur te ontdekken en beleven!

Groen Doen is het netwerk voor Natuur- en Milieueducatie in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Groen Doen, een afdeling van het bezoekerscentrum Mar en Klif, organiseert voor basisscholen een breed aanbod van superleuke en speels-leerzame buitenactiviteiten, gastlessen, excursies en lesmaterialen op het gebied van natuur, duurzaamheid en techniek. Ruim 80 basisscholen in de regio zijn lid van Groen Doen en maken enthousiast gebruik van het gevarieerde aanbod om het onderwijs op hun school te verrijken met échte ervaringen en de kinderen te leren om zorgvuldig met hun leefomgeving om te gaan. Groen Doen wordt bij dit werk ondersteund door de gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Kijk voor meer informatie ook eens op www.groendoen.net.