Fotoavond Heech fan Alds

HEEG - Heech fan Alds houdt woensdag 23 januari om 20.00 uur de volgende foto- en filmavond in dorpshuis It Heechhûs

Er worden oude foto's vertoond op groot scherm over het boerenleven en boerderijen, het Heegermeer, luchtfoto's en nieuwe aanwinsten. Ook is er een korte film over hooioogst uit de jaren 1950- 1960.

Op de foto de boerderij van R. Jorritsma in Heeg die zijn land op it Eilân had. Hij moest voor het vervoer van vee en hooi gebruik maken van een praam en een roeiboot. Deze boerderij is nu al jaren Bar-Dancing De Ald Wal.