Bezuinigingsdialoog gestart

Sneek - De start van de bezuinigingsdialoog tussen de gemeente Súdwest-Fryslân en zijn burgers trok gisteravond een redelijk volle zaal in de Friese Poort in Sneek.

Wethouder Mirjam Bakker opende het algemene gedeelte van de kick off bijeenkomst over de besparingen. Daarna hield voormalig minister Pieter Winsemius een betoog over het betrekken van burgers bij het maken van beleid. De gemeente hoopt vanuit de bevolking ideeën te krijgen over bezuinigingsmaatregelen. de aanpak is thematisch op het gebied van onder andere zorg en welzijn, burger en buitenruimte, sport, cultuur en toerisme, etcetera.