Langer thuiswonen met aanpak slechtziendheid

Sneek - De Antonius Zorggroep, huisartsen en Koninklijke Visio (expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen) bekrachtigden vandaag hun samenwerking op het gebied van ouderenzorg.

Drs. Petra Huiskamp, secretaris Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep, Margreeth Eggens, manager Revalidatie & Advies van Visio,  oogarts Annet Doorenbos en de huisartsen Bakker en Sijtema uit Koudum zetten tijdens de Zelfzorgmarkt in Koudum hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking tussen de zorgverleners is erop gericht om problemen met het zien bij ouderen tijdig te signaleren. Ouderen kunnen zichzelf langer thuis redden als deze problemen tijdig herkend en aangepakt worden. Vaak worden deze problemen bij ouderen niet onderkend. Mensen lezen bijvoorbeeld geen krant meer of kunnen in een sociaal isolement komen omdat ze visuele informatie missen. Ook valincidenten kunnen gemakkelijk ontstaan als iemand niet goed ziet. Tijdens een pilot in Koudum worden medewerkers van Thuiszorg Zuidwest Friesland door Visio opgeleid om problemen bij het zien tijdig te signaleren. Zij worden getraind om de juiste vragen te stellen, in gesprek te gaan met hun cliënten en hen te wijzen op hun mogelijkheden. De thuiszorgmedewerker kan ouderen aanraden naar de huisarts te gaan, die hen zo nodig naar de oogarts verwijst. ,,We merken dat veel ouderen denken dat slechter zien er nu eenmaal bij hoort, terwijl er soms wel degelijk wat aan te doen is. Wij signaleren een probleem en helpen zo onze cliënten de eerste stap te zetten om slechtziendheid te behandelen of om te leren omgaan met een slechter zicht”, legt wijkverpleegkundige Anja van der Werf van thuiszorgteam Koudum uit. Als patiënten blijvend slechtziend blijken, kan de oogarts hen ook weer doorverwijzen naar Visio. ,,We kunnen mensen trainen, of praktische hulpmiddelen aanreiken. Door het aanleren van vaardigheden en gebruik van andere zintuigen is er veel mogelijk. Uitgangspunt is altijd een zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk leven,” zo vertelt Margreeth Eggens van Koninklijke Visio. Met de overeenkomst tussen de zorgverleners krijgt de ketenzorg rondom ouderen die minder goed gaan zien duidelijk gestalte. De zorg rondom ouderen die minder goed gaan zien, is hierdoor beter op elkaar afgestemd.