Nieuwbouw belastingkantoor positief ontvangen

Sneek - De nieuwbouw op de plaats van het oude belastingkantoor aan de Kerkhoflaan in Sneek, dat in de afrondende fase van de sloop zit, is door omwonenden positief ontvangen, zo laat de gemeente Súdwest-Fryslân in een rapportage weten.

Het ontwerp van de nieuwbouw in opdracht van het in Sneek zetelende Frisia Invest BV komt van Penta Architecten. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de plannen vor het appartementencomplex voor senioren positief zijn ontvangen. Er waren geen kritische geluiden met betrekking tot de woonfunctie op deze locatie. Een enkele bewoner gaf aan het jammer te vinden dat het gebouw naar voren wordt geschoven maar is zich bewust van het feit dat het bestemmingsplan deze ruimte mogelijk maakt. Verder vroeg een bewoner waarom niet vastgehouden zou kunnen worden aan de maximale bouwhoogte van 11 meter. Het gebouw wordt in de nieuwe situatie 12 meter omdat dat men anders niet aan de vier verdiepingen komt. Bovendien gaat het slechts om een afwijking van één meter. Daarnaast biedt het huidige bestemmingsplan de mogelijkheid om voor een deel van het gebouw een bouwhoogte van 14 meter te faciliteren. De terreininrichting wordt kritisch gevolgd door de omwonenden. Er waren overigens geen kritische geluiden over het aanleggen van een voetpad langs de Franekervaart. Wel vraagt men de mooie bomen te laten staan en de strook groen langs de Ubbo Emmiusstraat te handhaven maar wel te verdunnen. Er waren wel vragen over het parkeren. Een parkeervergunning voor de toekomstige bewoners is niet nodig omdat het hier om eigen terrein gaat. Of al dan niet met een slagboom wordt gewerkt, is op dit moment nog niet bekend.