Miljoenen opdracht Friso Civiel voor dijkversterking Texel

Friso - Friso Civiel, onderdeel van Friso Bouwgroep uit Sneek, heeft een miljoenenopdracht in de wacht gesleept. Het bedrijf sloopt en bouwt drie gemalen, onderdeel van het verbeteringsplan van de waterkering op Texel.

 Grote delen van de Waddenzeedijk voldoen op dit moment niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Om in de toekomst aan deze eisen te kunnen voldoen is een versterking van de waterkering noodzakelijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gunt de opdracht voor de Texelse dijkversterking langs de Waddenzee aan ‘Combinatie Tessel’, bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en VolkerWessels onderneming KWS Infra. Het project omvat het ontwerpen en realiseren (Design & Construct) van de versterking voor 14 kilometer waddenzeedijk en de nieuwbouw van een aantal kunstwerken. Rol Friso Civiel Friso Civiel zal binnen dit project een aandeel hebben in de sloop en nieuwbouw van drie grote gemalen, ‘De Schans’ en ‘Dijkmanshuizen’ bij Oudeschild en gemaal ‘Eijerland’ in Cocksdorp. Alle drie gemalen, naar een ontwerp van Greiner van Goor Huijten Architecten,  zijn een grotere broer van het gemaal ‘Prins Hendrik’ welke Friso Civiel op dit moment realiseert. Naast de bouw van de gemalen is Friso Civiel ook betrokken bij het realiseren  van diverse damwand constructies ten behoeve van de dijkversterking in Oudeschild en bij Molen ’t Noorden.   De werkzaamheden gaan dit voorjaar van start. Oplevering is gepland in 2020.