Ingezonden: Gooi de troep maar in de berm?

Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân stimuleert haar inwoners bewust om te gaan met het milieu. Thuis het afval goed scheiden: glas in de glasbak, papier apart, groente-afval in de groenbak, etcetera. We kennen het riedeltje. En terecht.Goed omgaan met onze leefomgeving is de verantwoordelijkheid van ons allemaal en de overheid dient daartoe te stimuleren en zeker ook het voorbeeld te geven. Dat kunnen we helaas niet zien langs het fietspad aan de Ald Skatting tussen Heeg en Nijesyl. Allereerst is daar in opdracht van deze gemeente, ongetwijfeld na advies van deskundigen, de gehele bossages langs het fietspad weggehaald. Sneu voor de tientallen fietsers die er dagelijks enige beschutting hadden als het waaide uit het westen (en dat doet het hier vaak), jammer ook voor de vogels die gebruik maakten van de struiken en bomen als schuil-en nestplaats, of als uitkijk op zoek naar voedsel. De argumenten om alles zo rigoureus te kappen zijn ook onduidelijk, bij navraag is het de ene keer op verzoek van een  boer die zegt niet goed te kunnen zien of er fietsers aankomen als hij uit het land wegrijdt met de tractor,  de andere keer is het op verzoek van het Waterschap die niet zegt zo niet te kunnen hekkelen, iets wat al jaren goed gebeurd, maar dan vanaf de weiland kant, en het meest zotte argument wat we van de werklui hoorden was dat de struiken en bomen niet in het landschap passen. Nee, kaalheid wel. Maar het vreemdste komt nog.

Het loonbedrijf dat het hak- en sloopwerk uitvoerde in januari, heeft door de wielen van haar machines zulke diepe sporen in de berm achter gelaten , dat deze diepe groeven moesten worden opgevuld met grond en weer geëgaliseerd. Als men nu langs de Skatting loopt of fietst, dan ziet men tussen de sloot en het fietspad een kilometers lange verzameling van vervuilde grond, dat daar door de gemeente of in ieder geval in  opdracht daarvan, is neergestort en verspreid. Grond vermoedelijk van een gesloopte panden, vol met puin, tegels, brokken beton, veel plastic, buizen, deels weggewerkt onder de modder, stukken worteldoek, dat ook niet vergaat, bakstenen, balken, boomwortels, stukken ijzer,kortom er is gewoon grond gedumpt die  daar niet hoort, waar geen grasmaaier straks overheen kan. Daarbij vragen we ons af of er door ambtenaren van de gemeente controle is uitgeoefend bij het storten van deze grond. Jarenlang kon de fietser en wandelaar in voorjaar en zomer genieten van de kleurige bloemen die toen door de gemeente Wymbritseradiel werden ingezaaid, nu ziet men alleen puin, slecht verspreide grond, kuilen en rotzooi, behalve bij de enkele opritten nabij de enkele boerderijen. Met een shovel is alles een beetje verspreid, zodat het plastic, resten van kabels,oude tegels en beton enigszins is weggewerkt. Het zou de  verantwoordelijk ambtenaren, wethouders en gemeenteraadsleden sieren als zij bijvoorbeeld zaterdag 12 maart meedoen met de Landelijke Vrijwilligers Doe-dag , om deze troep uit het milieu te halen, het afval daar te scheiden, en er voor te zorgen dat er gewone schone grond voor in de plaats komt waar straks weer mooie bloemen kunnen groeien. En is 12 maart niet meer  haalbaar dan zijn er nog genoeg andere dagen in te plannen. Zo kan de gemeente SWF er nog voor zorgen dat er voor de nieuwe lente en zomer weer een mooi, gezonde en schone 4 km lange berm ontstaat, in plaats  van een goedkope verzameling puin en rotzooi. Zo niet, dan hoeven we dit  gemeentelijk beleid voor een schoner milieu niet meer serieus te nemen. Heeg, Janke en Gerben Postema