CDA stelt vragen over berm Skatting

Sneek - De CDA-fractie gaat schriftelijke vragen stalen over de vervuilde grond die langs de Skatting (IJlst-Heeg) is gebruikt om diepe sporen dicht te maken in de kaal gekapte berm.

Een op deze website geplaatste en volgende week in de krant verschijnende ingezonden brief vormt de aanleiding tot deze actie. Na dit ingezonden artikel en eerdere in het Sneeker Nieuwsblad verschenen publicaties wil de CDA-fractie weten of het college het met het CDA eens is dat om reden van onder meer erg negatieve publiciteit, die steeds weer naar boven komt, deze berm zo snel mogelijk hersteld moet worden. Verder wil het CDA horen wat de planning hierbij is , wetende dat het broedseizoen aanstaande is en dat er dan geen verstoring van vogels mag plaatsvinden. Kan de berm in dat kader met voorrang en snel hersteld worden, bijvoorbeeld nog in maart. ‘Er mag enige verontreiniging in grond zitten die in bermen wordt toegepast’. Vindt het college ook dat hier wel erg veel plastic, stenen (tennisballen zelfs), etcetera in de aangevoerde grond zit. Is deze situatie het in dat kader van ‘overheid als voorbeeldfunctie’ dan ook niet erg ongewenst? ‘Wat doet het daaraan’ ? De eerdere aanwezige natuurwaarden; koekoeksbloem, veenpluis etcetera zijn door het kap- en snoeiwerk helaas volledig verdwenen, aldus het CDA die zich afvraagt of het college bereidt is een natuurvriendelijke berm/oever met een flauw talud aan te leggen met als doel herstel van de genoemde natuurwaarden. Tenslotte wil het CDA van burgemeester en wethouders horen welke afspraken zijn over het herstel met besturen van de twee dorpsbelangen gemaakt.