Technisch onderzoek brug Uitwellingerga

Sneek - Tijdens een inspectie heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat de aandrijving van brug Uitwellingerga technisch in slechte staat verkeerd. Daarom wordt op maandag 21 maart van 9.00 uur tot 11.00 uur nader onderzoek gedaan. Het wegverkeer kan enige hinder ondervinden doordat de brug maximaal een kwartier open blijft staan.

De Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl is een van de belangrijkste handelsroutes van Nederland. Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan weg en water. 'Om de bruggen in goede conditie te houden, voeren we regelmatig inspecties en onderhoud uit. Bij inspecties onderzoeken we samen met een gespecialiseerd ingenieursbureau de staat van de brug. We controleren de constructie en bepalen wanneer onderhoud nodig is', aldus Rijkswaterstaat. De aandrijving van brug Uitwellingerga stond dan ook al op de planning om vervangen te worden. Tijdens de inspectie die hieraan vooraf gaat, bleek de technische staat slechter dan verwacht. Uit het onderzoek van maandag 21 maart moet blijken of vervanging van de onderdelen urgent is of uitgesteld kan worden tot na het recreatieseizoen.