Zorgen in Balk om verdwijnen afvalperron

Balk - Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt zich zorgen over de toekomst van het afvalperron in Balk. 

Afgelopen zomer werd bekend dat gemeente De Fryske Marren het terrein op Eigen Haard waar de buitendienst en de milieustraat gevestigd zijn, heeft verkocht aan AVK plastics B.V. Het bedrijf wilde graag uitbreiden en de gemeente was bereid haar gronden te verkopen. ,,Als Plaatselijk belang Balk Vooruit zijn wij content met de uitbreiding van AVK plastics B.V.  Hiermee blijft een belangrijk stuk werkgelegenheid in Balk en omstreken gewaarborgd. Maar het mogelijk verdwijnen van de milieustraat baart zorgen", aldus woordvoerder Josha de Vries.
Er wordt op dit moment door de gemeente onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor de buitendienst en milieuterrein in het zuiden van de gemeente.  de Vries: ,,Wij zijn er  niet gerust op dat Balk zijn milieustraat behoud en hebben daarom een poll op de website geplaatst. Het resultaat is duidelijk, van de kleine 400 deelnemers is een 94,7 procent voor behoud van de milieustraat in Balk. Ook al kan een andere locatie buiten Balk zorgen voor een lagere afvalstoffenheffing.
Er komen bij Plaatselijk Belang veel vragen binnen van bezorgde inwoners. Dat was reden om samen met de andere plaatselijke belangen uit de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat een brief aan de gemeenteraadsfracties te sturen. De Vries: ,,De reacties op de brief van de politiek vallen echter tegen.  Tot nu toe is van 3 fracties een reactie ontvangen. De strekking van de reacties is dat men onze zorg deelt, maar dat eerst wordt afgewacht met welk voorstel het gemeentebestuur zal komen. Wij zijn bang dat deze afwachtende houding uiteindelijk zal leiden tot het verdwijnen van het afvalperron. Dat lijkt ons een slechte zaak. Wij willen de politiek oproepen ons signaal serieus te nemen en zelf initiatief te nemen om tot een goed oplossing te komen."
 De poll is te vinden op www.balkvooruit.nl