Bonne op 'e strún levert dik vier mille op

Sneek - De actie Bonne op ‘e strún op de Bonifatiusschool in Sneek heeft het geldbedrag van 4290, 35 opgeleverd. De opbrengst is voor Unicef.

Elk jaar heeft de Bonifatiusschool een groot project voor de hele school. En een keer in de twee jaar is daar een actie aan gekoppeld. Dat is wel geweest voor Ghana, voor de vastenactie en dit jaar voor Unicef. Maandag 14 maart is begonnen met een openingsviering met liedjes en verhalen. In de week daarna is in alle groepen gesproken over het werk van Unicef. Er is in de groepen een hoekje gemaakt over Unicef. In de groepen 5 tot en met 8 zijn voorlichters in de klas geweest om per groep veel te vertellen en vragen te beantwoorden. De kinderen uit de bovenbouw hebben posters gemaakt zodat ook de andere kinderen van de school kunnen lezen wat zij over het werk van Unicef geleerd hebben. In alle groepen zijn ook andere acties gevoerd: verzamelen van flessen, verkopen van potten met bloembollen, een sponsorloop en activiteiten die de kinderen zelf bedacht hebben. Vorige week was de grote feestelijke slot met Bonne op ‘e strún.