Gemeente verleent vergunning AZC in Sneek

Sneek - Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor een asielzoekerscentrum (AZC) in Noorderhoek Sneek. Dat heeft omdat er heiwerkzaamheden nodig zijn opnieuw vertraging opgelopen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan nu beginnen met de bouw van het AZC. De omgevingsvergunning is verleend voor tien jaar. De vergunningaanvraag ligt tot 4 mei ter inzage. Tot die datum is het mogelijk bezwaar in te dienen. Daarna is de vergunning onherroepelijk en kan het COA beginnen met de bouw van het centrum. Voor de bouw van het centrum zal de aannemer moeten heien. Op de heipalen zit een levertijd van zes weken. Dit betekent dat de bouw van het centrum een vertraging oploopt van zes weken. Het COA streeft ernaar het centrum begin september van dit jaar te kunnen openen.