Boalserter Skotsploech in Parkflat

Sneek - De Boalserter Skotsploech treedt donderdag 14 april om 19.30 uur op in de Parkflat Stadsfenne in Sneek.

De Boalserter Skotsploech is een folkloristische dansgroep uit Bolsward. De leden van de groep treden op in de traditionele Friese klederdracht van rond 1860. De dansen die de dansgroep op het repertoire heeft stammen uit dezelfde periode. De Boalserter Skotsploech werd in 1958 opgericht. Op dit moment telt de Skotsploech ruim 30 leden, die iedere maandag van heinde en ver komen om het repertoire van rond de 60 dansen te onderhouden en uit te breiden. De leden besteden ook veel tijd aan het maken, verzorgen en perfectioneren van de kostuums en de sieraden. Alle kostuums zijn inmiddels goedgekeurd en kunnen de toets der kritiek ruim doorstaan. Aardig is het te constateren dat er naast gelijkvormigheid ook verschil in kostuums is. Verschil in kleur en model, maar ook in de verdere aankleding. Zo worden verschillende soorten en modellen oorijzers gedragen.