Andringa's in kunst bij BAS 10

Sneek - In galerie BAS 10 aan de Suupmarkt in Sneek is de tentoonstelling “Andringa’s in de Kunst” te zien.

  De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met galerie BAS10 te Sneek, in het kader van de totstandkoming van een genealogisch boek over de geschiedenis van de familie Andringa. Er is werk te zien van 18 verschillende Andringa’s. Hoewel allen dezelfde achternaam dragen is er een grote verscheidenheid aan werk te zien. Niet al het werk dat de familieleden laten zien is voor verkoop beschikbaar. Enkele werken zijn beschikbaar gesteld door particuliere collecties en musea. Deelnemende kunstenaars (allen Andringa’s) : Ida (Almere), Simon (Tietjerk), Paul (Leeuwarden), Jos (Groningen), Ton (Gasselte, Mieke (Leeuwarden), Dik (Heemskerk), Menno (Beverwijk), Harm (Stiens), Frans (Leeuwarden), Renske (Andijk), Andries (Harderwijk), Gepke (Amsterdam) en Sjoerd (Leeuwarden). Verder zal er werk gepresenteerd worden van enkele overleden kunstenaars: Martinus van Andringa (Haarlem); Auke (Wartena) en Tsjerk (Harlingen)