Vogelkenner bij uitstek

Sneek - Ype van der Werf is ruim dertig jaar vrijwillig actief voor de Vogelwacht in Sneek. Met het broedseizoen in volle gang beleeft hij momenteel dan ook weer de mooiste tijd van het jaar.

Toen het huidige Rasterhofpark nog volop in ontwikkeling was, spaande Van der Werf er al om. Naar eigen zeggen omdat het van meet af aan een mooie plek was om de natuur letterlijk op te snuiven, maar vooral vanwege de aanwezigheid van vele soorten vogels. ,,Bij mij ontstond destijds het idee om daar een aantal nestkasten te plaatsen. De gemeente vond dat prima en van het één kwam het ander. Tegenwoordig hangen er verspreid door het bos vijfenveertig stuks.” Tot op heden is Van der Werf al die jaren zijn werkterrein trouw gebleven en elf jaar geleden is hij zelfs namens wethouder Jan Bargboer benoemd tot officieus toezichthouder. Die taak combineert hij geregeld met zijn vrijwillige werkzaamheden voor de gemeente, waarbij de Sneker zwerfvuil in het park opruimt en de prullenbakken voorziet van een nieuwe vuilniszak. Gehuld in een opvallende gemeenteoutfit of een groen Vogelwacht-hesje trekt de 64-jarige Van der Werf voor aanvang van het broedseizoen er drie keer per week op uit om te zien of het nestkastenbestand nog intact is. ,,Ik repareer of vervang eventuele kapotte nestkastjes, die dan helaas moedwillig zijn toegetakeld. Bovendien maken Jan Canninga en ik de kasten schoon, zodat de vogels er in het voorjaar gebruik van kunnen maken.” Tijdens het broedseizoen loopt Van der Werf elke week wel een keer door het Rasterhofpark om de nestkasten te inspecteren. ,,Ik controleer dan de inhoud en noteer wat de bevindingen per kast zijn. De ene keer tref ik er ééntje in volle glorie aan, de andere keer stuit ik op een nestje met dode vogeltjes dat op de grond ligt, omdat het zo nodig moest worden vernield. Dan huilt mijn hart. Maar de passie en liefde die ik voor vogels heb houdt mij op de been. Ik hou verschrikkelijk veel van de natuur in al haar facetten. Vroeger als kind stond ik er al midden in en zo ben ik me met de nazorg van vogels gaan bezighouden.” Van der Werf maakt geen deel meer uit van het Vogelwacht-bestuur. ,,Vanwege een openhartoperatie heb ik twee jaar terug besloten daar mee te stoppen, omdat het werk teveel druk gaf op mijn gezondheid.” Het bestuur benoemde hem prompt tot erelid van de vereniging voor zijn verdiensten. Dat betekent niet dat de vogelkenner verder niets meer doet voor de Vogelwacht. Hij blijft juist betrokken bij diverse projecten, zoals het ophangen van nestkasten in het centrum van de Waterpoortstad en het treffen van broedvoorzieningen voor gierzwaluwen en huismussen langs de Groene Dijk en in de hernieuwd gebouwde wijk Noorderhoek, waarop hij sinds 2011 met Jelle Plantinga en Arjen Harkema ook toezicht houdt. Volgens Van der Werf worden in Sneek meer uitbreidingsplannen gerealiseerd, bijvoorbeeld bij de nieuw te bouwen wijk Harinxsmaland aan de Houkesloot. De Vogelwacht heeft daarom regelmatig contact met de gemeente Súdwest Fryslân, Woningstichting Elkien en aannemers met betrekking tot de leefomgeving van de vogels dankzij de inzet van zo'n tien vrijwilligers die zich daar de afgelopen jaren sterk voor hebben gemaakt. ,,Want als natuurbelangen in onze ogen worden geschaad springen wij er bovenop.” Walle Oppedijk.