Schepen met lange mast moeten Uitwellingerga mijden

Sneek - Rijkswaterstaat adviseert schippers van schepen hoger dan 7.10 meter om vanaf het drukke Pinksterweekend geen gebruik te maken van de brug Uitwellingerga over het Prinses Margrietkanaal.

Dit om lange wachttijden voor scheepvaart- en wegverkeer te voorkomen als gevolg van de beperkte brugbediening. Voor de scheepvaart zijn verschillende omvaarroutes beschikbaar, afhankelijk van de scheepsafmetingen. Wegens slijtage van de tandwielen wordt de brug Uitwellingerga beperkt bediend De brug gaat langzamer open en dicht, dit duurt minimaal 9 minuten, waardoor er maximaal 2 keer per uur een brugopening mogelijk is. Verder wordt bij een windkracht van 5Bf en hoger de brug niet bediend, er is geen brugbediening voor open zeilboten en de brug wordt niet bediend tussen 7.30 en 9.00 uur.   Schepen hoger dan 7.10 meter tot 11.50 meter kunnen gebruik maken van de omvaarroute via de Langweerder Wielen en Noarder Alde Wei. Zeiljachten hoger dan 11.50 meter en met een maximale afmeting van 40 x 6 x 1,9 m kunnen als alternatieve route hun reis via Sneek vervolgen. Grotere schepen worden geadviseerd om na 15 mei (openstelling Drachtsterbrug) via het Van Harinxmakanaal en Kornwerderzand te varen. Doordat de brug langzamer is afgesteld moet het wegverkeer zo’n 9 minuten langer wachten bij opening van de brug. De brug wordt niet bediend in de ochtendspits tussen 7.30 en 9.00 uur. De werkzaamheden aan brug Uitwellingerga stonden gepland voor het najaar. Tijdens de inspectie die daaraan vooraf gaat, heeft Rijkswaterstaat geconstateerd dat de aandrijving van brug Uitwellingerga technisch in slechte staat verkeerd. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat de herstelwerkzaamheden niet kunnen wachten tot na de zomer. De werkzaamheden starten in juni en zijn voor de bouwvak afgerond.