Natuurontmoetingstuin in Noorderhoek

Sneek -   In de gemoderniseerde wijk Noorderhoek in Sneek komt een Natuurontmoetingstuin. Voor dit project ontving Stichting wijkplatform Noorderhoek

€ 35.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim € 100.000,-. De ontmoetingstuin moet een plek worden waar iedereen in de wijk zich thuis voelt en op een ontspannen manier kan genieten van de omgeving. Dat is het doel van de natuurontmoetingstuin die begin 2018 klaar moet zijn. De natuurontmoetingstuin komt midden in de woonwijk Noorderhoek te liggen en gaat deel uit maken van de groene wandelroute Noorderhoek. Het wordt een gevarieerde tuin met speel- en picknickplekken, een ligweide, fruitbomen en bessenstruiken, een vlindertuin en insectenhotel, wilde bloemen, water, paden en muurtjes. Educatie en natuurbeleving komt met de ontmoetingstuin dichtbij voor schoolkinderen. Hun school grenst namelijk aan de tuin. Net als het toekomstige AZC, waardoor huidige en nieuwe bewoners gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Cliënten van de naastgelegen JP van den Bent stichting beheren een deel van de natuurontmoetingstuin als dagbesteding. ,,Ynwenners mei in goed inisjatyf foar it ferbetterjen fan de leefberens yn harren wyk, doarp of regio, kinne fan 17 maaie oant en mei 14 juny wer subsudzje út it Iepen Mienskipsfûns oanfreegje”, vertelt gedeputeerde Johannes Kramer. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven vanuit de mienskip uit te voeren. Het gebiedsteam adviseerde in de eerste subsidieronde van 2016 positief over 21 projecten in Zuidwest Fryslân. De totale investering in de leefbaarheid bedraagt circa € 1,2 miljoen. In de tweede subsidieronde van dit jaar is € 1,2 miljoen subsidie beschikbaar voor heel Fryslân. Kijk voor meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie opwww.streekwurk.frl/imf. Het Gebiedsplatform Zuidoost Fryslân adviseerde in de tweede subsidieronde positief over de subsidieaanvraag van tien initiatieven uit de regio.