Offingawier moderniseert dorpshuis

Sneek - Dorpshuis De Wier in Offingawier is gemoderniseerd. Inwoners van het dorp sloegen daarvoor de handen ineen. Verder is de tuin beplant en een terras aangelegd.

De wens om het dorpshuis op te knappen en de tuin erbij te betrekken kreeg handen en voeten na de aanschaf van het stukje land er achter. De afgelopen maanden is er door de inwoners van Offingawier met elkaar en onder leiding van een aannemer en een hoveniersbedrijf heel hard gewerkt aan het verbouwen van het dorpshuis, het aanleggen van een terras en beplanten van de achter het dorpshuis gelegen tuin. Een en ander gebeurde onder auspiciën van de in het leven geroepen bouwcommissie. De wensen werden geïnventariseerd en hierbij hebben uiteraard alle dorpsbewoners inspraak in gehad. ,,Dit heeft geleid tot een plan waarbij het dorpshuis een moderne open keuken kreeg en daarnaast openslaande deuren naar een aangrenzend terras.  De entree werd gemoderniseerd met onder andere een invalidentoilet. Daarnaast werd de beschikbare ruimte om met elkaar te zitten vergroot door het voormalig magazijn hierbij te betrekken", legt Amerins van der Vlugt uit. Het verbouwplan is gefinancierd met behulp van sponsoren, de gemeente Súdwest- Fryslân, de provincie Fryslân en fondsen zoals het Oranje Fonds, het VSB Fonds,  P.W Janssen’s Friesche stichtingen. Verder schonk de provincie het materiaal dat vrijkwam na het afbreken van de vogelhut bij de Potten. Het hout is verwerkt in het nieuwe dorpshuisterras. Daarnaast zijn met de aannemer afspraken gemaakt over het inzetten van manuren zodat alle inwoners van Offingawier hun steentje konden bijdragen in het ontruimen, vloer slopen, terras aanleggen, 18 kuub zand kruien, behangen, verven, stamtafel timmeren en nog veel meer. In totaal is er door de inwoners van Offingawier ruim 1500 uren werk verzet. Van der Vlugt: ,,Dat wij hier enorm trots op zijn, zeker als je het resultaat in ogenschouw neemt, behoeft geen betoog. Waar je als klein dorp groot in kan zijn". Vrijdag 27 mei zal het vernieuwde dorpshuis door wethouder Durk Stoker officieel worden geopend. ,,Ondertussen maken alle clubjes alweer druk gebruik van het dorpshuis en kijken we zelf ook alweer terug op een gezellige en zinvolle ALV in het dorpshuis, het dorpscafé en onze gebruikelijke nieuwjaarsborrel. De ruimte is nu zo mooi en sfeervol geworden dat we ons kunnen voorstellen dat er ook ander feesten en partijen kunnen plaats vinden. Binnenkort zal ook het gras in de tuin vrij te betreden zijn hetgeen ons dorpshuis een prachtige plek maakt om als Mienskip bij elkaar te zijn in het ondergaand zonnetje", lacht Van der Vlugt.