Schilderij oorlogsschip Friesland in FSM

Sneek - Een door de gerenommeerde zeeschilder Abraham Storck gemaakt schilderij van het oorlogsschip Friesland, het vlaggenschip van Tjerk Hiddes de Vries, hangt vanaf 17 juni op de afdeling van de Friese Admiraliteit van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

Het unieke schilderij van de Friesland is in het voorjaar verworven door de Ottema-Kingma Stichting. Gedetailleerde afbeeldingen van dit schip waren tot nu toe onbekend. Het scheepvaart museum in Sneek kreeg van een in Limburg woonachtig lid van de vriendenvereniging een tip dat er bij een kunstbeurs in Brussel een schilderij te koop was met een voorstelling van een groot schip dat op de spiegel het wapen van Friesland draagt. Uitgebreid onderzoek door het museum en door dr. Remmelt Daalder, oud-conservator van Het Scheepvaart Museum in Amsterdam, leerde dat het afgebeelde schip niets anders dan het vlaggenschip van Tjerk Hiddes kon zijn. Admiraal Tjerk Hiddes de Vries wordt beschouwd als de grootste zeeheld van Friesland. Hij behaalde triomfen in de strijd tegen de Zweden en in meerdere zeeslagen tegen Engeland (de Vierdaagse en Tweedaagse Zeeslag). Op een schilderij van een van deze zeeslagen is het schip van Tjerk Hiddes heel miniem op de achtergrond weergegeven. Dat was tot nu toe de enige afbeelding van het schip van deze Friese zeeheld. Het schilderij dat nu naar Snee komt is van zeer hoge kwaliteit en draagt de signatuur van Abraham Storck. De officiële overhandiging vindt op 17 juni plaats in het Fries Scheepvaart Museum.