Start ombouw Talma State in Heeg

Sneek - Gister is een officiële start gemaakt met de ombouw van in Talma State in Heeg. Gedateerde appartementen maken plaats voor 41 eigentijdse aanleun-woningen. De oplevering is in april/mei 2017.

De nieuwe woningen krijgen naast een woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken een eigen berging en een balkon. De ruimtes worden rolstoelvriendelijk en zijn straks ook geschikt voor bewoners die meer zorg nodig hebben. Het restaurant in het woonzorgcentrum krijgt eveneens een metamorfose met onder andere een nieuwe keuken. Bovendien krijgt Talma State een winkel die door de plaatselijke ondernemers wordt ingericht. Het gehele complex wordt energieneutraal gebouwd. Dit draagt bij aan het wooncomfort van de bewoners en de duurzaamheidsambitie van Elkien om haar hele kernvoorraad in 2030 op energieneutraal niveau te hebben. De start van de sloop werdt bijgewoond door de bewoners en medewerkers van Talma State. Eén van hen, de 102-jarige Jogchum Hoornveld, zette de verbouw in beweging. Ook de bewoners die tijdelijk zijn verhuisd naar Koudum, Blauwhuis, Bolsward en IJlst, waren bij de start van de sloop aanwezig zijn. De bewoners worden tijdens de bouw wekelijks door middel van foto’s op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de bouw. Ook zal nu en dan een bustour worden georganiseerd zodat de bewoners met eigen ogen kunnen kijken hoe hun nieuwe woningen gestalte krijgen. De nieuwbouw is in opdracht van gebouweneigenaar Elkien en wordt uitgevoerd door Van Wijnen. Patyna verleent de zorg in Talma State en de aanleunwoningen. Patyna is per 1 januari jl. ontstaan uit de fusie tussen Plantein en Zorggroep Tellens.