Aanpassing A6 voor aanleg Knooppunt Joure

Sneek - Vanaf 13 juni zijn de eerste verkeersmaatregelen merkbaar op de A6 in verband met werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe knooppunt Joure. Bij de rijrichting vanuit Lemmer, tussen Scharsterbrug en de rotonde, worden de rijstroken versmald en geldt een aangepaste maximumsnelheid van 70 km/u. Er blijven gewoon twee rijstroken beschikbaar. Dit is nodig om het werkverkeer de ruimte te bieden om het nieuwe knooppunt aan te leggen. De aanpassing blijft tot eind dit jaar van kracht.

Momenteel zijn de werkzaamheden rondom de aanleg van Knooppunt Joure volop aan de gang. Gebr. Van der Lee is in januari al begonnen met het verdiepen van de Langwarder Wielen tot een diepte van 2,30 meter. Het zand dat hierbij vrijkomt, wordt met buizen naar het zanddepot bij Joure getransporteerd. Binnenkort start de voorbereiding voor de aanleg van de fly-overs van en naar Sneek. Daarom worden de rijstroken op de snelweg tot eind dit jaar versmald zodat er ruimte ontstaat voor het werkverkeer. Het verkeerssysteem wordt in ongeveer een week opgebouwd. De grote rotonde bij Joure maakt plaats voor een doorgaande verbinding tussen de A6 en de A7 (Lemmer-Heerenveen). Ten westen van Joure komt een ongelijkvloerse kruising van en naar Sneek. Bij het project hoort ook het verdiepen van de Langwarder Wielen (in samenwerking met het Friese Merenproject) en de aanpak van de entree van Joure inclusief een ovonde, busstation en carpoolterrein. De grote rotonde bij Joure is nu vooral een knelpunt dat zorgt voor files en ongevallen. Bovendien hebben omliggende dorpen veel last van sluipverkeer dat de rotonde wil mijden. Met het nieuwe knooppunt verbetert de bereikbaarheid van Fryslân, de verkeersveiligheid bij Joure en de leefbaarheid in de dorpen. Drie overheden, één doel Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren werken samen in een bestuurlijke alliantie. Elke partij heeft een eigen verantwoordelijkheid binnen het project. Uiteindelijk hebben zij een gezamenlijk doel; namelijk een sterk, veilig en bereikbaar Fryslân.