Geld slotconcert en Baltic Blues

Sneek - De Stichting Sneek Promotion krijgt uit het Prins Bernhard Cultuurfonds 2.500 euro subsidie voor het tweede Sneekweek Slotconcert.

Stichting IJlst 750 jaar kan voor de muziektheaterproductie Baltic Blues eenzelfde bedrag tegemoet zien. Het bestuur van het Cultuurfonds Fryslân heeft in totaal aan  32 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 80.550 toegekend.