NDC Mediagroep steunt Friese Dorpentop

SNEEK - NDC mediagroep, uitgever van onder andere het Sneeker Nieuwsblad, heeft de Friese Dorpentop omarmd. Daarmee wil de uitgever bij dragen aan de naamsbekendheid van het initiatief. In de diverse kranten wordt er daarom aandacht aan besteed.

Het doel van de dorpentop is om burgers en de overheid dichter bij elkaar brengen, om zo te werken aan thema’s die de Friezen belangrijk vinden. De Friese Dorpentop is een initiatief van de gelijknamige stichting en is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland en om te experimenteren met een nieuwe democratie. De eerste dorpentop is zaterdag 5 november. Dan gaan duizend Friezen met elkaar in gesprek over de toekomst van het Friese platteland. Waar de top is, wordt nog bekend gemaakt. De deelnemers aan de top, inwoners van grotere steden doen niet mee, worden geloot uit alle Friese gemeenten. In september worden om die reden tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd Wie een brief krijgt, kan zich vervolgens aanmelden via www.friesedorpentop.nl.