25.000 mille project rockende jongeren en senioren

Sneek - Projectbureau Akte2, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek, start in het najaar met het project On the Road to Rock. Oude rockers in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Franekeradeel en Harlingen gaan samen met jongeren een band vormen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor het project € 25.000 beschikbaar gesteld.

On the Road to Rock brengt jonge en oude muzikanten, professioneel en amateur, bij elkaar. Oudere muzikanten uit drie Friese gemeenten worden uitgenodigd om met jonge bands te spelen. Op basis van oude rock- en popmuziek, verhalen en anekdotes schrijven en componeren ze samen nieuwe nummers. Ondertussen wordt er met elkaar gegeten en gedronken. Wie geen instrument bespeelt, maar dit wel zou willen leren, kan ook meedoen.   De repetities starten na de zomer. Eind januari treden de bands met elkaar op tijdens een On the Road to Rock-festival. Daarna gaan ze op een korte tournee langs verschillende podia en instellingen in hun regio. Via internet zijn de repetities en optredens te volgen. Er kan dan eventueel worden meegespeeld (Link & Jam). Op vrijdag 8 juli is de aftrap van het On the Road to Rock-project in Poppodium Bolwerk in Sneek met Taek!Blank&Frank. Projectbureau Akte2 richt zich op de reguliere en niet-reguliere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Akte2 werkt voor scholen, instellingen, gemeenten, organisaties, bedrijven en particulieren en organiseert onder andere projecten, workshops, opleidingen, voorstellingen, studiedagen, presentaties, exposities en demonstraties.   Akte2 heeft voor de uitvoering van On the Road to Rock 25.000 euro subsidie gekregen vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds ondersteunt projecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van actieve cultuurparticipatie in Nederland. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft als opdracht de kwaliteit van de amateurkunst in Nederland te bevorderen en ervoor te zorgen dat iedereen actief aan cultuur kan meedoen. Dit via diverse subsidieregelingen voor projecten en programma’s die actieve cultuurparticipatie in Nederland stimuleren. Het gaat om projecten die mensen van alle leeftijden aanzetten tot actieve participatie op het gebied van kunst, immaterieel erfgoed en media.