Tinga zit niet op nieuwe Jumbo te wachten

Sneek - De sportclubs op sportpark Tinga zien de komst van een Jumbo Supermarkt tussen de hockeyvelden en de Lemmerweg niet zitten.

Dat werd gisteravond duidelijk in de commissievergadering Doarp, Stêd en Omkriten. Jumbo heeft bij de gemeente Súdwest-Fryslân plannen ingediend voor een nieuw winkel van 1700 vierkante meter. Die zou gebouwd moeten worden op de strook grond tussen het tweede hockeyveld van SMHC en de Lemmerweg. Zowel de insprekende hockeyclub als de buren van tennisclub de Vliegende Bal hebben er een slecht gevoel bij. ,,Funest voor de verdere ontwikkeling van ons sportpark Tinga. Dat komt op deze manier compleet op slot te zitten", aldus de clubs die zich overvallen voelen door de voortgang van de winkelplannen. Op schriftelijke voorstellen in de richting van het college om mee te denken is volgend de clubs niet gereageerd vanuit de Marktstraat. Ook wijkvereniging de Spil, die om de plannen uit te kunnen voeren zou moeten verhuizen naar de huidige supermarkt aan de Molenkrite, zit daar niet op te wachten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de huidige supermarkt totaal ongeschikt is om een wijkgebouw in te vestigen. Slechts de funderingen zouden nog bruikbaar zijn. De nieuwe Jumbo zou tevens een pup, een pick-up-point voor online bestelde boodschappen, moeten krijgen. Ten behoeve van de sportvelden zijn 92 parkeerplaatsen beschikbaar. Met betrekking tot de parkeernorm voor een supermarkt zijn 109 parkeerplaatsen nodig. Jumbo heeft tekeningen aangeleverd waarop circa 250 parkeerplaatsen zijn ingetekend. De verenigingen vrezen voor gevaarlijke situaties met uitstappende kinderen die geconfronteerd worden met aan en af rijdende auto's bij de supermarkt. De ontsluiting/bereikbaarheid van de supermarkt vraagt een aanpassing van de Koningsspil en er moet een deel van de watergang worden gedempt. Tevens moet de voorrangssituatie worden gewijzigd. De bevoorrading van de supermarkt vindt plaats aan de voorkant van de supermarkt waarbij de vrachtauto rond kan rijden. Het vrachtverkeer blijft op deze manier gescheiden van het bezoekersverkeer van de supermarkt. In de commissie is afgesproken dat wethouder Gea Akkerman nog eens met de betrokken verenigingen om tafel gaat.