Meer groen langs kades in Sneek

Sneek - De Rienck Bockemakade krijgt dit najaar een groener aanzien. De stoep langs de kade wordt grotendeels vervangen door gras en er wordt een looppad aangelegd. Volgend jaar is het de bedoeling dat de kades aan het Martiniplein en de Waterpoortsgracht worden vergroend.

Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke aaneengesloten groenzone langs de grachten waarlangs gewandeld kan worden. De bestaande bomen krijgen meer ondergrondse leefruimte waardoor ze kunnen uitgroeien tot karakteristieke bomenlanen. De Prins Hendrikkade heeft vorig jaar al een groener aanzien gekregen. De gele steentjes zijn vervangen door gras. Het wandelpad langs de gracht, omringd door bomen, wordt na de aanpassing veel meer gebruikt. Door de positieve reacties rond de herinrichting van de Prins Hendrikkade is er gekeken om deze wandelroute met bomen door te zetten langs de grachten van de binnenstad. De groenzone langs de Prins Hendrikkade wordt via het groene bolwerk- de Kerkgracht- doorgezet langs het Martiniplein en de Waterpoortsgracht en krijgt een vervolg aan de andere zijde van de Waterpoort: de RienckBockemakade. Het is straks mogelijk een ‘groen’ rondje te maken langs het water. De jaarlijkse onderhoudskosten blijven vrijwel gelijk. Aan de ene kant zijn er kosten voor het maaien, maar de kosten voor het herstraten als gevolg van opdrukkende boomwortels vervallen. Ook vervallen de kosten voor het onkruidvrij maken van de kades. Nog een voordeel is dat grasstroken (overtallig)regenwater beter kunnen opvangen dan tegels of klinkers. Daarnaast is de verwachting dat de bomen langer meegaan omdat de wortels meer leefruimte krijgen. Gisteren was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de Rienck Bockemakade. Hier werd positief op de plannen gereageerd. Volgend jaar volgen er gesprekken met bewoners van het Martinplein en de Waterpoortsgracht.