Gemeenteraad SWF kiest voor veiliger Flach-terrein

SNEEK - De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft besloten het voormalige Flachterrein aan de Lindelaan te Sneek te verbeteren en veiliger te maken.

Het gewijzigde voorstel werd, tijdens de laatste raadvergadering voor het zomerreses, op initiatief van de FNP ingebracht en mede ingediend door PvdA, Groen Links, SP en VVD. De meerderheid, 24 van de 32 aanwezige raadsleden, stemde positief. FNP fractievoorzitter Corrie Bergstra: ,,Dit is waar de stichting Groene Flach al jaren voor staat. Het volledige terrein wordt nou vrijgemaakt van asbest en ingericht als een prachtig groene buurt en beleeftuin."

Het bestuur van de stichting de Groene Flach schrijft in hun rapport: ,,We gaan met vereende krachten zorgen dat het veld een prachtige boomgaard wordt, waar geleefd, gespeeld, gewerkt en gegeten kan worden."

Raadslid Corrie Bergstra: ,,Wij spreken onze waardering uit over hoe deze stichting met haar enthousiaste inzet een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze gemeente."