Jaarrekening gemeente Súdwest-Fryslân tijdig afgerond

Sneek - Met de jaarrekening legt het college verantwoording over het afgelopen bestuursjaar af aan de gemeenteraad. De jaarrekening en het daar bijhorende verslag zijn nu klaar. De gemeente heeft een controleverklaring met beperking gekregen. Dit betekent dat er voor een aantal onderdelen nog geen goedkeuring is gegeven. Dit geldt voor de lasten in het sociaal domein.

Met het sociaal domein wordt bedoeld onderdelen, zoals zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. ,,Dat wij op dit deel van de jaarrekening nog geen goedkeuring hebben gekregen, heeft te maken met de ontwikkelingen in de overgang van taken van het Rijk naar de gemeenten. Hierop hebben wij weinig invloed”, stelt wethouder Economische Zaken Maarten Offinga. ,,Van de auditdienst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben wij een nog geen goedkeurende verklaring gekregen voor alle uitgaven die via de SVB zijn gelopen. Voor ons gaat dat over de Persoonsgebonden Budgetten. Daarnaast ontbreken er accountantsverklaringen van zorgaanbieders waarmee wij via Sociaal Domein Friese Gemeenten contracten hebben afgesloten. Dit zorgt voor teveel onzekerheden, waardoor Deloitte Accountants hierover geen goedkeurende verklaring kon afgeven." In september gaan we in gesprek met de SVB om te kijken hoe zij voor volgend jaar de nodige verbeteringen kunnen invoeren. De Friese gemeenten en het samenwerkingsverband Sociaal Domein Friese Gemeenten zullen actie ondernemen zodat alle grote zorgaanbieders hun accountantsverklaringen 2016 op tijd kunnen aanleveren.