OPROEP | De vrijwilliger

Lemmer - Voor de rubriek 'De vrijwilliger' is het Sneeker Nieuwsblad op zoek naar mensen die zich belangeloos inzetten voor een buurtvereniging, een sportclub, voor ouderen, of op een andere manier op vrijwillige basis deel uitmaken van een organisatie.

Bent of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt, dan komen wij graag in contact met u. Tips en suggesties kunnen gemaild worden naar redactie.sneekernieuwsblad@ndcmediagroep.nl.