Súdwest-Fryslân verwacht zwarte cijfers

Sneek - Zwarte cijfers en meer grip op de financiën. Dat verwacht Súdwest-Fryslân voor 2016 op basis van de bestuursrapportage van september.

Wethouder Maarten Offinga is opgetogen. ,,De afgelopen jaren moesten we nog fors afboeken op het grondbedrijf.” Nu lijkt daar het tij gekeerd. Al tempert hij wel de verwachtingen op winsten binnen het grondbedrijf, zeker op korte termijn. De gemeente krijgt steeds meer grip op de budgetten in het sociaal domein. In 2015 bleef er nog veel geld over. In 2016 is dat niet meer het geval. Dit komt deels door eerdere bezuinigingen van het Rijk, waarvan de gemeente nu het effect merkt. Sommige budgetten nemen de komende jaren nog verder af. Hier staan ook meevallers tegenover. Offinga wijst bijvoorbeeld op een mogelijke compensatie van het Rijk voor de extra kosten die gemeenten maakten voor de uitvoering van de Participatiewet. Hij houdt voorlopig een buffer beschikbaar voor het sociaal domein. Op termijn kunnen deze buffer en een aantal mogelijke meevallers nog een bedrag van zo’n € 3 miljoen opleveren. De raad bespreekt de bestuursrapportage in september. Offinga loopt nog niet vooruit op volgend jaar, maar deze cijfers zijn wel hoopgevend voor de nieuwe begroting. Het college legt de nieuwe begroting in november voor aan de raad.