Herinrichting Trije Pôlen en Potskar klaar

Offingawier - De natuurgebieden De Trije Pôlen en het Potskar bij het Sneekermeer worden morgen officieel opgeleverd.

Met de oplevering van de Trije Pôlen en het Potskar is de herinrichting van de gehele noordkant van het Snitser Mar voltooid. Vorig jaar zijn de werken in de Grutte Potten al opgeleverd. Tijdens de feestelijke bijeenkomst onthullen Marian Jager, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân, en gedeputeerde Johannes Kramer van de Provincie Fryslân, samen met betrokken partijen 14 nieuwe picknickbankjes bij het J.S. Gerbrandy-gemaal. Het voltooien van de werkzaamheden zijn een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, de streek, Staatsbosbeheer en de Vogelbeschermingswacht Sneek e.o.