't Hazzeleger organiseert verkeersdag

Balk - Een groep enthousiaste ouders van basisschool 't Hazzeleger organiseert zaterdag 28 september een verkeersdag.

Tijdens deze dag zullen verschillende evenementen worden georganiseerd op het gebied van verkeersveiligheid. Een greep uit de evenementen: Er zal een fietsparcours worden uitgezet waarbij de kinderen worden beoordeeld op veilig fietsen, zich aan de verkeersregels houden en inspelen op onverwachte situaties. Ook gaan de kinderen in samenwerking met de politie snelheidsmetingen uitvoeren bij passerende auto's. De kinderen gaan meerijden met een traktor, een vrachtauto en een bus om zo inzicht te krijgen in het zicht dat de bestuurder vanuit zijn cabine heeft. Op deze manier kunnen de kinderen hier in het vervolg rekening mee houden. Op alle onderdelen kunnen de kinderen punten scoren. Aan het eind van de dag zal de winnaar bekend worden gemaakt. Ook ontvangen alle kinderen een officieel verkeersdiploma. Tijdens de verkeersdag zal een lokaal worden ingericht, speciaal voor de ouders. In dit lokaal zullen filmpjes over verkeer worden vertoond en zal materiaal van verschillende organisaties die zich met verkeer bezig houden worden neergelegd. In de weken voorafgaand aan de dag gaan de kinderen verkeersborden maken waarmee duidelijk wordt gemaakt dat een schoolzone wordt binnen gereden. Op de verkeersdag zal door een jury het beste verkeersbord worden gekozen. Van dit verkeersbord zullen een aantal 'echte' exemplaren worden vervaardigd die na de verkeersdag in Balk zullen worden opgehangen. De dag zal op officiële wijze worden geopend en afgesloten. Voor de organisatie van de Verkeersdag wordt onder meer samengewerkt met Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, de politie en fietswinkel Mous. Ook na de verkeersdag zal de werkgroep Verkeersveiligheid zich blijven bezig houden met veiligheid op de route van huis naar school. Er zal onder meer aandacht worden besteed aan de situatie bij de Teernstrabrug, op de Wilhelminastraat en bij de schoolingang.