Donatie kinderzwerfboekstation Epemaskoalle

Sneek -  De stationschefs van kinderzwerfboekstation De Fijfskaar in Sint Jabik hebben 110 kinderboeken gedoneerd aan een van de nieuwste kinderzwerfboekstations in Fryslân: het station in de Epemaskoalle in Ysbrechtum.

Van de 110 gedoneerde kinderboeken waren 35 in het Frysk en 75 in het Nederlands geschreven. Op donderdag 2 juni 2016, vlak voor de zomervakantie, opende dit nieuwe zwerfboekenstation. Het totaal aantal kinderzwerfboekstations in Fryslân is inmiddels 28. Kinderzwerfboeken zijn boeken die kinderen en jongeren gratis kunnen meenemen om te lezen én daarna weer door te geven. Na het lezen kan het boek teruggezet worden in hetzelfde kinderzwerfboekstation, maar het boek doorgeven aan een ander óf op een plek neerleggen waar een ander kind het vindt, is nóg leuker. Zo zwerft het leesboek van jonge lezer naar jonge lezer. Ieder kinderzwerfboekstation wordt beheerd door een of twee stationschefs. Het station in de Epemaskoalle wordt beheerd door juf Petra Bruinsma. De gedoneerde boeken zijn verzameld door de stationschefs van de boekenkast in sportcomplex De Fijfskaar in Sint Jabik. De stationschefs Gerry Valkema en Forina van der Zee vragen continue familieleden, buren, collega’s, vriendinnen et cetera óf ze nog kinderboeken hebben die een tweede leven kunnen krijgen binnen het boekenproject. Door onder andere een flyeractie in Sint Jabik hebben veel dorpsgenoten, hun ongebruikte kinderboeken ingeleverd bij Gerry. Ook heeft zij een enorme stapel onverkochte kinderboeken gekregen na de jaarlijkse ‘rommelmarkt’ van de kaatsvereniging én krijgt Gerry regelmatig gratis boeken mee van de kringloopwinkel in Sint Anne. Wie graag zijn of haar kinderboeken doorgeeft via de zwerfboekenkast in de Epemaskoalle, kan de kinderboeken kwijt bij juf Petra Bruinsma. Het project Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp. Het fonds vindt, dat er boeken moeten zijn voor álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van ieder kind. In Fryslân zijn 28 kinderzwerfboekstations. Naast het station in Ysbrechtum is er een op Terschelling en Ameland én in Akkrum, Buitenpost, Drachten, Dronryp, Heerenveen, Koudum, Oranjewoud, Sint Jabik, Sneek, Stiens, Ternaard, Witmarsum, twee in Balk, twee in Franeker, vier in Grou,  twee in Oudega (Smallingerland) en drie in Leeuwarden.