ONS en SWZ onderzoeken samenwerking

Sneek - De op zaterdag spelende Derdedivisionist ONS Boso Sneek en zondaghoofdklasser SWZ Boso Sneek gaan serieus aan de slag om te kijken of er draagvlak is om voor samenwerking.

Dit willen de besturen doen door middel van een enquête met vragenlijst. Deze vragenlijst is aan de leden toegezonden per e-mail. Achter de schermen werden al langer proefballonnetjes opgelaten. Beide verenigingen willen op zo hoog mogelijk amateurvoetbal niveau spelen met hun prestatie teams, een optimale jeugdopleiding om de doorstroming naar het hoogste niveau mogelijk te maken en alle jeugd en senioren op hun eigen niveau laten voetballen met plezier en daarvoor ook de faciliteiten bieden.

Anno 2016 is het echter financieel niet meer haalbaar om dit als afzonderlijke vereniging in Sneek te realiseren. Qua sponsoring vissen we in dezelfde vijver en nemen de inkomsten van beide verenigingen af. De hoofdsponsor van beide clubs stopt ermee volgend seizoen. De recettes bij de thuiswedstrijden zijn laag. De eisen die gesteld worden aan topamateurvoetbal zijn hoog en de kosten nemen alleen maar toe. Súdwest-Fryslân wil graag topamateurvoetbal in de gemeente.  SWF wil beide verenigingen ondersteunen in de eventuele samenwerken. Beide besturen zullen ieder afzonderlijk na de enquête en advies van de Commissie een extra ALV uitschrijven om de toekomst van onze verenigingen verder te bespreken en beslissingen over voortgang samenwerking te nemen.