Internationale Schakelklas is van start

Sneek - De Internationale Schakelklas van te RSG in Sneek is van start gegaan met 35 leerlingen.

De nieuwe ISK-afdeling van de RSG Magister Alvinus is gevestigd in het schoolgebouw van de oude Driemaaster Noord aan de Harmen Sytstrastraat 1B. Het is een afdeling voor leerlingen die het Nederlands (nog) niet voldoende beheersen om deel te nemen aan het reguliere voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn verdeeld in vijf niveaugroepen en volgen naast klassikale momenten een individuele leerroute. Naast Nederlands staan de vakken Engels, rekenen/ict, drama, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming , loopbaan oriëntatie en Mens en Maatschappij op het rooster. Alle lessen staan in het teken van Nederlands  leren en omgaan met de Nederlandse (school-) cultuur. Ook wordt verbinding gezocht met de RSG en haar leerlingen. Zo worden de  gymlessen in het hoofdgebouw aan de Almastraat gegeven en wordt er gedacht aan een tutorsysteem door RSG-leerlingen. Momenteel bestaat het ISK team uit negen docenten, een lesassistent, twee conciërges, een administratief medewerker en een coördinator. De schakelklas kent nu al een grote diversiteit aan nationaliteiten: de leerlingen komen uit Brazilië, Afghanistan, Eritrea,  Filipijnen, Guinee, Iran, Irak, Polen, Somalië, Syrië, Bangladesh, Thailand en  U.S.A.. Met de komst van het AZC in Sneek, medio november, verwachten we een verdere leerlingeninstroom.