Bovengrondse popkelder officieel in gebruik

Sneek - Op dit moment zijn zeven bands vaste gebruiker van de na een afwezigheid van zes jaar in Sneek teruggekeerde popoefenruimte, beter bekend als popkelder. ,,Dat moet als het een beetje kan zo snel mogelijk naar minstens tien", zei voorzitter Hille Stellingwerf van de Stichting Popkelder Sneek vanmiddag tijdens de officiële ingebruikname.

Na de verhuizing van de Aya Sofya Moskee verdwenen de luidsprekers voor het oproepen tot gebed en werd het stil in de Havenstraat. En dat is het, na de aanvankelijk onrust van omwonenden die zich wild schrokken van de plannen om er een oefenruimte voor muziekbands van te maken, nog steeds. Met dank aan het Bouwcollectief Sneek dat er voor zorgde dat er geen decibel meer kan ontsnappen uit het binnenstandpand achter Poort 20. De popkelder is bovengronds, maar de naam blijft met een knipoog naar de historie popkelder. Het vanaf januari in gebruik zijnde geluidsdichte gebouw is uitgerust met twee oefenruimtes, een grote en een kleine, een ontmoetingsruimte en instrumentkasten, beheert door het tweetal Henk Batstra en Johan Dijkstra. ,,We doen nu ons best om zo spoedig mogelijk een opnamestudio te realiseren", aldus Stellingwerf vol ambities om de popkelder, in '91 begonnen in een ondergronds bijgebouwtje van de watertoren dat in 2010 moest verdwijnen, het letterlijk en figuurlijk kloppende hart te laten worden van jeugdige maar ook oudere muziekliefhebbers die zich uit willen leven in alle muziekstijlen. Stellingwerf, die niet vergat iedereen te bedanken die zijn steentje bijdroeg aan de totstandkoming, heeft er alle vertrouwen in dat de popkelder zich vanuit een cultureel-maatschappelijke functie net als de negentiger jaren weer ontwikkelt tot een kweekplaats voor nieuwe, creatieve kunst en cultuuruitingen met het accent op muziekbeoefening en daaraan gekoppelde culturele activiteiten. Er worden muzieklessen aangeboden zoals de DJ-school Friesland. De stichting broedt op een zo breed mogelijk aanbod. Met een van hem karakteristieke voordracht vol stadse sentimenten opende stadsdichter Henk van der Veer de popkelder. Wethouder Mirjam Bakker wenste de Stichting Popkelder namens het gemeentebestuur veel succes.