'Gezond' plein Bonifatiusschool geopend

Sneek - Met het planten van de laatste boom is het gezonde, nieuwe schoolplein van de Bonifatiusschool in Sneek officieel in gebruik genomen.

Tijdens het openingsfeest plantten leerlingen bloembollen in de groepsbloembakken die voor iedere groep beschikbaar zijn. Ook kwam natuurliefhebber Bert van Geel tussen de regenbuien door een buitenles geven aan alle kinderen van de school. De Bonifatiusschool aan de Leeuwarderweg heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Bij een Gezonde school hoort een schoolplein waar groen geïntegreerd is om kinderen te laten ervaren dat de natuur dichtbij is. Het plein is in samenwerking met de ouderraad opnieuw aangelegd en biedt diverse nieuwe groene speelmogelijkheden, maar ook de mogelijkheid om buiten les te geven over bijvoorbeeld bloemen, bomen, insecten en andere natuur op het plein.. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Bonifatiusschoolvoor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Directeur Karin Staal van de Bonifatiusschoolis trots om een Gezonde School te zijn. ,,Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!” Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties.