Drumtalenten laten het swingen in Nijland

Nijland - Het swingt wekelijks de pan uit tijdens naschoolse drumlessen van Jan Bons in Nijland. Zo'n twintig leerlingen van Brede School De Earste Trimen in Nijland maken dankbaar gebruik van de muzikale activiteit die valt onder de noemer van 'Talent schoolt) Talent'.

Het drummen/slagwerken vindt plaats in samenwerking met Jan Bons van Le Bon Beat. Normaal gesproken richt hij zich op de iets oudere kinderen, maar op De Earste Trimen biedt hij het aan aan de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4. Hij gaat hierin creatief te werk met de instrumenten. Zo past hij naast trommels en djembé’s bijvoorbeeld ook emmers toe, waarop de kinderen leren drummen. ,,De kinderen vinden het geweldig en kunnen bijna niet wachten tot de volgende les", aldus schooldirecteur Klaas Jan Visser. ,,Dat het na schooltijd is, is voor hen geen probleem."  Andere kinderen krijgen les in paardenverzorgen, tekenen, kaatsen, voetbal,  EHBO en Frysk dammen.