Huurders opnieuw positiever over WoonFriesland

Sneek - Huurders beoordelen de dienstverlening van WoonFriesland steeds beter. Dit blijkt uit de Aedes-benchmark 2016. Voor het tweede jaar op een rij stijgt het oordeel van de huurders positief. Hiermee bereikt de woningcorporatie een nieuwe positie: van ‘middengroep’ naar ‘achter de koploper’, de een na hoogste positie.

Met de Aedes-benchmark kunnen corporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. In 2014 vond de eerste meting plaats. Dit jaar deden in totaal 309 corporaties mee. Hiervoor hebben 170.000 huurders hun oordeel gegeven. In de benchmark zijn de huurdersbeoordeling, de beïnvloedbare bedrijfslasten, het woningonderhoud, de beschikbaarheid en betaalbaarheid gemeten. De stijging in de benchmark heeft vooral te maken met een betere huurdersbeoordeling. Deze is van beoordeling C naar B gegaan. Daarnaast zijn de beïnvloedbare bedrijfslasten ten opzichte van vorig jaar licht gedaald (de hoogste beoordeling A is hiervoor weer afgegeven). Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra is blij met de nieuwe positie, maar is ook ambitieus. “We zien een mooie stijgende lijn in de benchmark. Toch zijn we pas echt tevreden als we onszelf koploper mogen noemen en de zogenaamde AA-positie behalen. Dit willen we bereiken onder het motto ‘Gewoon Doen’. Gewoon luisteren naar onze klant en Doen wat er van ons verwacht wordt, namelijk goed en betaalbaar wonen mogelijk maken voor mensen die dat nodig hebben.” Met ruim twintigduizend woningen in de provincie Friesland biedt het vanuit Grou opererende WoonFriesland haar huurders een goede en betaalbare woning. De woningcorporatie investeert fors in kwaliteit door middel van wijkvernieuwingsprojecten, kwaliteitsverbeteringen in het bestaande bezit en energieverbetering van woningen. Ondanks deze investeringen zijn de huren betaalbaar gebleven voor de huurders. Dit is mogelijk dankzij slimme keuzes. Bijvoorbeeld door zorgcomplexen uit de vastgoedportefeuille te verkopen. Met deze opbrengsten kan WoonFriesland extra investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van woningen. Deze keuze past in de lijn van alleen uitgaven doen die de huurder rechtstreeks ten goede komen.