Nominatie onderwijsprijs Piet Bakkerschool

Sneek - De Piet Bakkerschool in Sneek is een van de zes scholen die genomineerd zijn voor de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Fryslân.

De prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt op 20 januari 2017 de prijs uit in het provinciehuis in Leeuwarden. De andere genomineerden in de categorie voortgezet onderwijs zijn het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en OSG Piter Jelles, beide in Leeuwarden. Genomineerden in de categorie basisonderwijs zijn: Jenaplanschool De Wiekslag in Drachten; SBO De Bolder in Franeker en OBS De Opslach in Wommels. De jury bestaat dit jaar uit:  Jan Dijksma, directeur Marketing & Communicatie Friesland College en oud-onderwijsjournalist; Marja van der Meer, lid Provinciale Staten en Maarten Pennewaard, onderwijsredacteur Leeuwarder Courant De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Een landelijke jury bepaalt uiteindelijk wie de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst mag nemen. De finale van de Nationale Onderwijsprijs vindt plaats op 29 maart 2017 in Rotterdam. De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1993