Bijeenkomst in Raerd: ‘Vluchteling met status in jouw dorp’

Raerd - Doarpwurk houdt dinsdag 13 december vanaf 19.30 uur in Raerd, aan de Buorren 28, een bijeenkomst met als onderwerp 'Vluchteling met status in jouw dorp'.

Op 7 april was de eerste bijeenkomst van Doarpswurk over het project ‘Vluchteling met een status in jouw dorp’. De start van een inventarisatie van dorpen die belangstelling hebben voor de opvang van vluchtelingen met een verblijfsstatus in hun dorp. De afgelopen maanden zijn er vele initiatieven ontwikkeld en zelfs gerealiseerd. In Wiuwert kocht de kerk een huis voor Nezar uit Syrië, in Jorwert woont inmiddels een groot gezin in het voormalig dorpshuis en in november is in Easterlittens een gezin uit Aleppo komen wonen. Het is tijd dus voor uitwisseling van ervaringen om zo andere dorpen te inspireren. Dit is de reden dat Doarpswurk dinsdag 13 december een vervolgbijeenkomst organiseert. Op deze avond vertellen dorpen hoe zij de opvang georganiseerd hebben, tegen welke problemen ze aangelopen zijn en welke mooie momenten er zijn geweest. Vervolgens is er tijd om in gesprek te gaan en vragen te stellen. Vluchtelingenwerk, Doarpswurk en een aantal dorpsbewoners uit de dorpen Wiuwert en Easterlittens zullen de vragen zo goed mogelijk beantwoorden.