Mensenrechten DVD voor Stella van Gent

Sneek - Stichting Youth for Human Rights Nederland overhandigt morgen een DVD over mensenrechten aan Stella van Gent, een van de wethouders van de gemeente Súdwest- Fryslân.

Doel van het bezoek van de vrijwilligers van Youth for Human Rights is om het belang van mensenrechtenonderwijs onder de aandacht te brengen. December is van oudsher de maand waarin de mensenrechten centraal staan. Het is dit jaar 68 jaar geleden dat de Verenigde Naties op 10 december de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekenden. De intentie van de lidstaten bij ondertekening van de Verklaring was om deze rechten aan alle jongeren van jongs af aan te onderwijzen, zodat een generatie later alle volwassenen met de mensenrechten bekend zouden zijn. Anno 2016 blijkt het in Nederland echter nog slecht gesteld te zijn met de algemene kennis over de inhoud van de Universele Verklaring. Zelfs in onze eigen samenleving komen de mensenrechten helaas nog geregeld in het gedrang. Meer kennis over de inhoud en een betere definiëring van de mensenrechten is volgens de Stichting een voorwaarde voor implementatie en naleving van deze rechten, die ons allen betreffen. Met de vluchtelingenstroom en de problematiek rond integratie zijn juist de mensenrechten een geweldige ingang om mensen van alle culturen te verbinden. De Verklaring is immers universeel en niet religieus van karakter. De Stichting werkt met aansprekend lesmateriaal dat door docenten ingezet kan worden om leerlingen vanaf 12 jaar en ouder op speelse wijze vertrouwd te maken met wat mensenrechten inhouden en hoe deze in hun eigen leefwereld toe te passen zijn. Stichting Youth for Human Rights Nederland is een dochter van Youth for Human Rights International, een mensenrechtencampagne die inmiddels in meer dan 100 landen ter wereld actief is. De campagne is 1 van de seculiere programma’s van de Scientology Kerk, gericht op het verbeteren van maatschappelijke problemen. De voorzitster van de Stichting, is een geboren Friezin, wat de aanleiding was om een symbolische mensenrechten-elfstedentocht te houden. Daarom willen de vrijwilligers vrijdag alle 6 gemeenten van de Friese elf steden bezoeken, en een DVD aanbieden aan de Friese Wethouders van Onderwijs.